دوره گرامر مقدماتی زبان دانمارکی

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان

درس اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

3
1,900,000 تومان

کلاس ضبط شده با حضور زبان آموز_پکیج زبان دانمارکی

بدون امتیاز 0 رای
4,850,000 تومان

جلسه اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

23
4,850,000 تومان

کلاس ضبط شده با حضور زبان آموزان _ماژول 3_ Puls 3_بخش اول

بدون امتیاز 0 رای
3,250,000 تومان

جلسه اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

20
3,250,000 تومان

کلاس ضبط شده با حضور زبان آموزان _ماژول 3_ Puls 3_بخش دوم

5.00 1 رای
3,250,000 تومان

جلسه سیزدهم ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

12
3,250,000 تومان

کلاس ضبط شده با حضور زبان آموزان_ماژول 1_ På vej til dansk_بخش اول

5.00 4 رای
3,000,000 تومان

جلسه اول ویدئو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را…

336
3,000,000 تومان

کلاس ضبط شده با حضور زبان آموزان_ماژول 1_ På vej til dansk_بخش دوم

بدون امتیاز 0 رای
3,000,000 تومان

 زبان دانمارکی زبان دانمارکی در اکثر مدارس زبان دانمارک با کتاب på vej til dansk از الفبای زبان دانمارکی شروع می شود. این کتاب…

255
3,000,000 تومان