درباره ما بیشتر بدانید!

زائری آکادمی در نظر دارد تا فرآیند یادگیری و آموزش زبان دانمارکی و انگلیسی را تسهیل نموده و دسترسی به آموزش را برای زبان آموزان در هر کجا و هر زمان فراهم نماید. 

اطلاعات تماس در واتساپ : ۰۴۲۶۴۸۶۱۶۵-۰۰۶۱

پلی میان آموزش و بازار کار

 
زائری آکادمی در راستایی توسعه زبان دانمارکی در ایران فعالیت نموده و کمک می کند تا زبان آموزان گرامی از ایران فرایند آموزش زبان دانمارکی خود را تکمیل نموده و در کشور دانمارک مهاجرت بهتری را تجربه کرده و همچنین به بازار کار دانمارک هرچه سریع تر وارد شوند.